Herunder kan du læse mere om vandværket
og kvaliteten af dit drikkevand.
Name: dummy-logo.png.

Velkommen til

Øster Doense Vandværk

Vi arbejder for dig.
Vi skaffer dig det bedste vand.


Øster Doense Vandværk er et a.m.b.a.
Hjemmehørende i Øster Doense, 9500 Hobro.

Vi er et forsyningsselskab, der leverer vand til
144 forbrugere i Øster Doense.STATUS:

Normal drift


Seneste analyser viser at grænseværdier overholdes og at drikkevandet er af god kvalitet. Læs mere om vandkvaliteten i afsnittet længere nede på siden.


VandværketForsyning

Name: forsyningsområde.JPG.
For perioden 2014 til 2026 forventes der et generelt fald i vandforbruget på 2 %, derudover er der indregnet et fald i befolkningtallet på 56 personer.
Der forventes tilkoblet 30 ejendomme i planperioden.
Sammenlagt forventes det fremtidige indvindingsbehov at stige


Indvinding

Name: indvindingsopland.JPG.
Hele indvindingsoplandet og hele det grundvandsdannende opland er beliggende i OSD område.


VANDBEHANDLING

Name: profil.JPG.
Vandværket har en boring, der ligger ca. 360 m vest for vandværksbygningen. Vandet pumpes fra boringen op gennem et trykfilter til rentvandsbeholderen. Udpumpningsanlægget består af to rentvandspumper. Den ene rentvandspumpe benyttes som reservepumpe.


begivenheder


Generalforsamling

Afholdes hvert år i henhold til vedtægter.DrikkevandetKvalitet

Name: md 1.JPG.
Drikkevandet har en god kvalitet og overholder grænseværdierne.


Råvandskvaliteten er god, med lavt indhold af sulfat og chlorid og ikke påvist nitrat. Normal vandbehandling med iltning og enkeltfiltrering kan sikre overholdelse af drikkevandskravene.
Vandets hårdhed er 8,4 grader dH ( 8-12 = Middel hårdt vand)


Kontrol

Name: 481401aa-050d-431c-8f8c-49b2317063e9.jpg.
Kvalitetskontrol udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier.


Der udføres løbende disse kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer


Rapporter

Name: md 2.JPG.
Følg udviklingen i drikkevandets kvalitet og se seneste analyser med forklaringer og grafer.


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, i forbrugernes drikkevand, på selve vandværket samt i selve ledningsnettet.
Se alle analyserne for Øster Doense Vandværk


Bestyrelsen for Øster Doense Vandværk a.m.b.a.

Formand

Lars Bach Jensen
lars@formfrys.dk
Mobil 23 32 59 44


sekretær

Michael Dahl
Bestyrelsesmedlem

Søren Pedersen
tilsyn

Thomas Laursen
Bestyrelsesmedlem

Lars Krogh Olsesen
Meddelelser


(er under udarbejdelse i samarbejde med Foreningen af Danske Vandværker)


KontaktHar du spørgsmål til vandværket ?
Name: kontakt.jpg.
Har du spørgsmål til vandværket, kan du kontakte os via denne formular.
Send dit spørgsmål og vi vil besvare det hurtigst muligt.


KontaktpersonLars Bach Jensen
23 32 59 44Adresse

Valmuemarken 1a, 9500 Hobro


Øster Doense Vandværk a.m.b.a. | Valmuemarken 1A, 9500 Hobro
Name: 402236fa-23cf-43cd-b5d4-1f2a994f42b2.png.
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net